Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Grønt regnskab

ps1Stjerne-Chrom har et stærkt fokus på miljøet, og har derfor været miljøcertificerede efter ISO 14001 siden 2004.

Stjerne-Chrom er miljøgodkendt af Næstved kommune jf. listepunkt A109

Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3. (i)

Næstved Kommune fører tilsyn med virksomheden, og vi har et godt forhold til vores tilsynsmyndighed. Vi har godt styr på alle vores miljøforhold, og derfor er vi kategoriseret som niveau 1 virksomhed.

Stjerne-Chrom er en (i) mærket virksomhed, fordi vores processer er med på listen i IPPC direktivet (Integrated Prenvention Pollution Control) fra EU. Da vi også anvender kemikalier, der er omfattet af PRTR forordningen (Pollutant Release Transfer Register), skal vi også lave et grønt regnskab, som vi indberetter til Miljøstyrelsen. Vores grønne regnskab kan ses på www.miljøoplysninger.dk.

Det grønne regnskab anvendes til at dokumentere vores indsats for at reducere vores miljøpåvirkninger. Stjerne-Chrom har lavet grønne regnskaber i mange år, og vi arbejder i øjeblikket med at udvikle en ny model for regnskabet, som er lettere at kommunikere til vores kunder og andre interesserede. Så vi forventer snart at kunne vise det grønne regnskab her på sitet.

Translate »