Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Proces standarder

Hos Stjerne Chrom leverer vi den vare, vi har aftalt med vores kunder.

Det betyder, at alle krav i en relevant standard overholdes:

  • Vi udfører alle proces- og produktkontroller i henhold til standarden, således at produktet lever op til de krav, som er beskrevet deri
  • Vores proces er vel dokumenteret
  • Vi har kontrol over processerne og fuld sporbarhed
  • Vi anvender kun kemikalier fra godkendte leverandører
  • Vi har kontrol over modtagelse af kemikalier og blanding af proces bade
  • Vedligeholdelse og daglig overvågning af procesbade foretages og dokumenteres
  • Der foretages en endelig færdigvarekontrol af produktet
  • Stjerne Chroms kvalitetsbevidste medarbejdere har indgående kendskab til deres arbejdsområder
  • Vi styrer både kvalitet, miljø og sikkerhed.

Du kan altid få et Certificate of conformity ”COC” på overfladebehandlingen. Vi har stor erfaring i at medvirke ved produkters PPAP, FAI eller lignende.

Stjerne Chrom er altid klædt på til en gennemgribende leverandøraudit. Vi opnår altid et fint resultat, når der afholdes leverandøraudits – også fra slutkunderne.

Vi er meget kvalitetsbevidste og seriøse i vores tilgang til overholdelse af standarder, og vi vil gerne vise vores produktionsanlæg frem. Ring til Søren eller Kenneth, hvis du gerne vil se, hvad vi kan.

Translate »