Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Sikkerhed

kronesmiley_SmallStjerne-Chrom ønsker et sikkert arbejdsmiljø, og vores mål er nul arbejdsulykker, også i fremtiden.

Vi er blevet OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificeret, har gennemført en risikovurdering af vores arbejdsmiljø og arbejder målrettet med at opnå forbedringer.

I vores virksomhed håndterer vi dagligt kemikalier, og det er vigtigt, at alle medarbejdere kender risikoen ved håndteringen. Alle medvirker til at minimere risikoen, og vi har bl.a. arbejdet med:

  • Arbejdspladsbrugsanvisning for kemikalier
  • Orden og ryddelighed, således at uorden ikke udgør en risiko for nogen medarbejdere
  • Anvendelse af de korrekte personlige værnemidler
  • Tøjskift ved arbejdsdagens slutning
  • Handvask før måltider og indtagelse af væske
  • Omhu i omgangen med kemikalier
Translate »