Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Kemikalier

Hos Stjerne-Chrom anvender vi dagligt kemikalier, som kan være farlige for både miljø og mennesker. Vi har derfor både en miljø certificering efter ISO 14001 og en arbejdsmiljø certificering efter OHSAS 18001, som vi opnåede i henholdsvis 2004 og 2011.

Stjerne-Chroms målsætning for arbejdet med kemikalier er:

  • Nul miljøuheld, og ingen arbejdsulykker forårsaget af kemikalier.

Vi er meget opmærksomme på den risiko, som kemikalier kan udgøre, og derfor foregår al håndtering af kemikalier indendørs på arealer uden afløb til offentlig kloak. Gulvene i produktions områderne er belagt med glasfiber og bliver inspiceret for tæthed ved den daglige rengøring. Under vores produktions kar er der etableret opsamling, hvor evt. spild ledes til vores eget spildevands rensningsanlæg.

Vi er nødt til at anvende farlige kemikalier for at kunne imødekomme kundernes krav til forskellige typer af overfladebehandling. Derfor får alle medarbejdere hos Stjerne-Chrom en grundig træning i håndtering af kemikalier.

Vi rådgiver gerne om den mest miljøvenlige overfladebehandling for netop dine emner, under hensynstagen til, hvordan det færdige produkt skal anvendes.

REACH

EU-Kommissionen har vedtaget en forordning (REACH), der skal sikre, at de over 100.000 forskellige typer kemikalier, som bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø.

REACH forordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction ofChemical substances) omfatter alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes i en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

REACH er vedtaget af Europa-Parlamentet, og trådte i kraft den 1. juni 2007. I en senere revision af forordningen stilles der krav om udfasning af Chrom CR (VI) inden 21. september 2017. Vi kan fortsat overfladebehandle emner med Chrom (VI), men emnerne må kun benyttes til flyindustri og rumfart. Det er kundens ansvar at reglerne overholdes, Stjerne-Chrom forbeholder sig ret til at få slut anvendelsen dokumenteret.

RoHS / RoHS2

RoHS bekendtgørelsen stiller krav til producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr om, at dette udstyr ikke må indeholde visse typer af kemikalier/stoffer. I relation til overfladebehandlingen hos os, drejer det sig om anvendelsen af CR (VI).

Som standard anvendes CR (IIV) eller Chrom-fri produkter.

Til kromatering af aluminium, anvender vi et produkt baseret på CR(IIV) kaldet Chromital. Dette produkt er i overensstemmelse med RoHS bekendtgørelsen. Hvis overfladebehandlingen skal leve op til kravene i MIL TEK standarden, skal denne foretages med CR (VI). Vi gør det gerne, men kun efter krav fra kunden.

Til el-galvanisering anvendes et produkt baseret på CR (IIV) kaldet Chromit.

Vi udfører dekorativ forkromning med CR (VI). Denne overfladebehandling er i overensstemmelse med RoHS bekendtgørelsen.

Konflikt mineraler

Konfliktmineraler er stoffer, som er udvundet i og sælges fra et land med interne konflikter, f.eks. mellem etniske grupper eller mellem et diktatorisk styre og landets befolkning.

Det drejer sig først og fremmest om mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene i centralafrika. Som konfliktmineraler regnes først og fremmest Guld, Wolfram, Tin og Coltan.

Stjerne-Chrom arbejder aktivt for at forhindre handel med konfliktmineraler. Tin indgår i en del af vores processer, og derfor har vi bedt vores leverandør af Tin om at redegøre for, hvorvidt de anvender konfliktmineraler i deres produkter.

Du kan ved ønske få udleveret vores leverandørs udtalelse.

Internationalt er der en stigende opmærksomhed omkring anvendelse af konfliktmineraler. USA vedtog i 2010 Dodd-Frank loven, som pålægger amerikanske producenter at overvåge og vurdere, om de indkøber konfliktmineraler via deres underleverandører.

Linket til resume af Dodd-Frank Act:

www.banking.senate.gov

Translate »