Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Laboratorium

img_7614_400x600_Small

Vi har vores eget laboratorium på Stjerne-Chrom, hvor vi udfører forskellige typer test på produkter, foretager proces verifikation og leverer dokumentation for overholdelse af vores miljøkrav.

Laboratoriets kvalitetsstyring er opbygget jf. ISO 17025, og vores laborant spiller en væsentlig rolle i det daglige arbejde med styring af kvalitet i vores processer og på de enkelte produkter. Laboratoriets tests anerkendes af vores kunder og deres slutkunder på lige fod med kravet om anvendelse af akkrediterede laboratorier i forhold til standarderne; og det er vi stolte af.

I laboratoriet udføres alle tests i henhold til internationale standarder. Vi deltager i interkalibrering på tværs af landegrænser, f.eks. med vores salttågetest, for at sikre ensartethed og høj kvalitet på vores udførte tests på produkter og proces verifikation. Verifikationen er vigtig; det er garantien for, at vores overfladebehandlings processer lever op til kravene stillet i MILTEK standarderne m.fl. Alle analyser udføres i henhold til internationale standarder.

Hver gang vi overvejer at indføre en ny produktions standard, granskes standarden af vores kvalitetschef og produktionschefen for at sikre, at vi kan gennemføre den nødvendige proces verifikation og produktkontrol. Så er vi sikre på, at vi kan levere en tilfredsstillende overfladebehandling i henhold til kundens specifikke krav inkl. dokumentation for processens gennemførelse og vores kvalitetskontrol af emnerne.

Stjerne-Chroms laboratorium gennemfører analyser/test på en række områder:

  • Kemiske analyser generelt
  • Salttågetest
  • Visuelle tests, glansmåling og farvesammenligning
  • Kombinerede kemiske og visuelle som blue spot test
  • Lagtykkelsesmåling med X-ray og magnetisk lagtykkelse samt vægttabstest
  • Fysisk kontrolmåling

Vi medsender gerne rapporter på den gennemførte kvalitetskontrol, og leverer gerne COC.

Translate »