Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Stjerne-Chroms politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Stjerne-Chrom A/S er en moderne og ansvarlig kemisk overfladebehandlingsvirksomhed, der har et skarpt fokus på at levere en høj kvalitet. Vi tilrettelægger vores processer under hensyn til det omgivende miljø og sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi lægger vægt på at levere veldokumenterede og ensartede kvalitetsprodukter til vores kunder, som lever op til deres specifikke krav, og vi arbejder efter internationalt anerkendte standarder som ISO, MILTEK og ASTM. Vi sætter altid en ære i at levere til den aftalte tid, så kundernes forventninger også her indfries til fuld tilfredshed.

Stjerne-Chrom har eget laboratorium, hvor der gennemføres grundige tests og produktkontroller. Vores procesverifikation skal sikre en ensartet kvalitet til vores kunder, og bidrager til at optimere processerne, så miljøbelastningerne mindskes mht. forbrug af kemikalier, energi og vand. Produktkontrollerne fastsættes i tæt dialog med den enkelte kunde, og omfatter f.eks. salttågetest, lagtykkelsesmålinger, blue-spot test eller andre former for målinger, som skal sikre, at vi lever op til kundernes krav til det enkelte produkt.

Vi gennemfører miljø- og arbejdsmiljøvurderinger ved indkøb af maskiner og tilrettelægning af nye processer, og bestræber os på løbende at reducere vores CO2 udledning.

Vores medarbejdere skal sikres en god trivsel og et sikkert arbejdsmiljø. Målsætningen er nul arbejdsulykker, og vi fokuserer på sikker håndtering af kemikalier og emner i produktionen. Vi arbejder på at forebygge ergonomiske problemer, og holder os opdateret på proces- og materialeudvikling for at minimere forbruget af arbejdsmiljøbelastende stoffer.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores ydelser, produktionsapparat og produktionsprocesser, både i forhold til kvalitet, miljøbelastning og arbejdsmiljø – og overholder naturligvis gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Denne politik og vores ledelsessystem gælder for alle Stjerne-Chroms medarbejdere, der er forpligtet til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at forbedre ledelsessystemets effektivitet.

DOWNLOAD PDF

Translate »