Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Spildevand

img_7835_400x600_SmallVores spildevand og forbrug af vand er en væsentlig miljøpåvirkning. Vi har indrettet vores produktion således, at der bruges mindst muligt vand ved at modstrømsskyl kører så effektivt som muligt, og vandforbruget til manuel skylning minimeres så meget vi kan. Selv om Stjerne-Chrom løbende udvider produktionen, arbejder vi for at holde vandforbruget på det nuværende niveau. Her arbejder vi især med optimering af ophængningen af emner, justering af skylning til et minimum og forsøger at forlænge levetiden for alle vores kemikaliekar.

Vi overvåger vandforbruget nøje for at minimere den mængde spildevand, der produceres og skal behandles i vores rensningsanlæg.

Stjerne-Chrom har en spildevandstilladelse, som stiller skrappe krav til det vand vi udleder. Vores spildevand behandles og kontrolleres i batch, i følgende proces:

  • Ph-justering
  • Fældning
  • Presning af slam
  • Slammet bortskaffes til Kommunekemi
  • Renset spildevand ledes gennem to ion-byttere før udledning til kloak

Vores egenkontrol udtager prøver fra ion-bytter 1, og allerede der overholder vi myndighedernes krav. Spildevandet kontrolleres 4 gange årligt af et uvildigt laboratorium, og de sidste år har vi overholdt alle myndighedskrav. Vi arbejder frem imod, at vores spildevand efter ion-bytter 2 højst indeholder 20% af de tilladte værdier.

Translate »