Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Energi

img_7527_SmallStjerne-Chrom bruger en del elektricitet i vores processer. Gennem en elektrokemisk proces dannes en overflade af et givent kemisk stof på emnernes overflade, og desuden bruges der energi til opvarmning og afkøling af kemikalie kar.

Vi deltager aktivt i Næstved Kommunes Carbon20 projekt, og har sat os som overordnet mål at reducere vores samlede energiforbrug med 20 % fra 2010 til udgangen af 2013.

Vi har installeret solceller på taget i 2011, således at vi kan opvarme proces karrene med solvarme i en del af året. Solvarmeanlægget fik sin debut i sommeren 2012, og det ser ud til, at der en vis overkapacitet på anlægget, så vi måske også kan tilslutte en ældre produktionslinje til solvarmen. Derudover anvender vi naturgas til opvarmning.

Foruden installation af solvarmeanlægget arbejde vi med energibesparelser på:

  • Trykluft, hvor vi har samlet vores trykluftlevering fra flere kompressorer til en intelligent kompressor
  • Køling, hvor vi har fået etableret frikøling, der blev færdig i foråret 2012. Vi har endnu ikke haft den fulde fornøjelse af frikølingen, som skal fungere i perioder hvor temperaturen er under 10 grader, men den forventes at kunne bidrage til, at vi kan nå målet med 20 % reduktion af elforbruget
  • Skift til kemikalietype, som kræver lavere temperatur
  • Montering af automatisk tænd og sluk for luftbevægelse af badvæsker.
Translate »